La Federació

Logo federació

La Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià és l’entitat encarregada d’organitzar les Festes de Moros i Cristians de Xixona per delegació expressa de l’Ajuntament de la ciutat.

Les principals finalitats són:

a) Conservar el culte i la devoció als sants patrons.

b) Organitzar anualment, en honor seu, els festejos del Mig Any en el mes de febrer, el Dia del Senyal en el mes de juliol; els Soparets i la tradicional festa de Moros i Cristians en el mes d’agost, així com organitzar altres festes xixonenques en els termes que a tal efecte es convinguen amb l’Ajuntament.

c) Organitzar activitats culturals i artístiques.

d) Conservar les tradicions xixonenques en el seu significat religiós i fester.

e) Informar a les autoritats i als organismes que ho sol·liciten sobre tots els assumptes festers o que, pel seu interés, considere l’Associació que hagen de donar-ne coneixement.

f) Defensar els interessos del conjunt d’associats i demanar l’assistència i protecció dels organismes oficials.