Les Filaes

Les festes de Xixona tenen 5 “filaes” en el bàndol moro i 5 en el cristià:

 

BANDOL CRISTIÀ

 

BÀNDOL MORO