El Programa

La revista de Festes és la publicació periòdica més antiga i carismàtica de la població torronera, on tenen un pes molt important els temes festers, però tampoc s’abandona la cultura, les tradicions i la història.

Des de fa uns anys la revista de festes té nom oficial: El Programa, ja que amb este nom es coneix popularment des de finals del segle XIX.

L’ACTUALITAT DE EL PROGRAMA

En l’actualitat El Programa està composat per les següents seccions:

 • Preàmbul. Aquesta secció recull els saludes de tots els càrrecs festers.
 • La Festa. Aquesta secció, normalment la més gruixuda, recull articles sobre temàtica festera. Com a subseccions apareixen:
  • Records a les Capitanies anteriors.
  • Concurs de Fotografia i Cartell Anunciador.
  • Programa d’Actes
  • Un buit en l’esquadra.
  • El Pas del Temps.
 • Història, Tradicions i Creences. Aquesta secció recull articles d’investigació sobre temàtiques històriques.
 • Miscel·lània. Aquesta secció recull altres tipus d’articles.

La redacció de El Programa està oberta a tots el que vulguen col·laborar bé amb articles o bé amb fotografies. Simplement us heu de posar en contacte amb la Federació.

HISTÒRIA DE EL PROGRAMA

Els primers exemplars daten de finals del segle XIX. El més antic conservat és de 1886. Estava format per una pàgina de la mida de foli, que servia de cartell anunciador de les festes ja que contenia simplement els horaris i els actes. A principis del segle XX ja es van adoptar altres mides més xicotetes, com la quartilla, però va augmentar el nombre de pàgines i detallaven un poc més els actes.

A mitjan dècada dels 20 comencen a aparèixer anuncis de diferents establiments comercials i de les xicotetes fàbriques de torró que col·laboraven amb les Festes de Moros i Cristians.

En la dècada dels 30, juntament amb la programació d’actes, il·lustrada amb fotografies a blanc i negre, es presenta un saluda de l’alcalde de la ciutat.

No obstant això, serà a mitjan dècada dels 40 quan es converteix en una vertadera revista cultural, perquè recupera la mida del foli i, juntament amb el saluda de l’alcalde i del capellà, arreplega els primers articles sobre festes, història, tradicions i el programa d’actes, tot això il·lustrat amb fotografies a blanc i negre, encara que les portades són dibuixos a color.

Serà la dècada dels 60 la que marque la seua consolidació i un gran salt qualitatiu. Augmenten el nombre de col·laboracions literàries, festeres i de caràcter històric, arribant a les cent pàgines, apareixen les fotografies a color, es publiquen les fotografies premiades en els concursos festers, augmenta de forma espectacular el nombre d’empreses col·laboradores…

En les dos dècades següents El Programa anirà creixent en pàgines i prestigi social. Encara que es produirà una verdadera revolució en el disseny i en la seua filosofia a finals dels anys 90. A partir de 1995 El Programa anirà adquirint les seues senyes d’identitat actuals, grans firmes col·laboradores del món universitari, junt amb els estudiosos i erudits locals, fotografies a color que cobreixen una o dos pàgines, un nou disseny gràfic, els articles agrupats per seccions per a facilitar-ne la lectura i un tema central sobre el qual es pot escriure.