Cartell Anunciador de Festes i fotos guanyadores 2013

Aquí tenemos el
Aquí tenemos el
Aquí tenemos el
Aquí tenemos el
Aquí tenemos el
Aquí tenemos el
Aquí tenemos el
A la seu de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, pharmacy
el divendres 1 de febrer de l’any 2013, stuff havent estat convocats en forma i notificats de l’ordre del dia, presidits per Esther Ferrándiz Candela, Presidenta de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, els membres: Vicente Pardo López, representant de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, Anna Pardo Ivars, representant del món del turisme, Ricardo Mira Garcia, representant de l’Ajuntament de Xixona, Marga Galiana Cremades, Sabina Alcaraz González i Alejandro Mira Escoda representants del món artístic, jurat del XVIII Concurs del Cartell de les Festes de Moros i Cristians de Xixona 2013. Actua com a secretaria, Maica Cerdan Guidet, assessora artística de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, amb veu però sense vot

A les 19’00 hores, la Presidència obri la sessió i s’examinen els assumptes que integren l’ordre del dia següent :

ÚNIC.- ACTE DE LA VOTACIÓ PER A L’ELECCIÓ DEL CARTELL ANUNCIADOR DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS DE XIXONA DE 2012
cartell-festesx800
S’inicia un torn de paraules perquè els diversos membres del jurat donen el seu parer sobre els cartells participants.
Seguidament, el jurat dels cartells participants, decideix per majoria donar els premi següent:

Primer premi:
Lema: Símbols Festius
Autora: Susana Ibáñez Freiria

I no havent més assumptes que tractar, la Presidència alça la sessió, a les 20.00 hores.

La Secretaria La Presidenta

Maica Cerdan Guidet Esther Ferrandiz Candela.

A la seu de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, el divendres 1 de febrer de l’any 2013, havent estat convocats en forma i notificats de l’ordre del dia, presidits per Esther Ferrándiz Candela, Presidenta de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, els membres: Vicente Pardo López, representant de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, Anna Pardo Ivars, representant del món del turisme, Ricardo Mira Garcia, representant de l’Ajuntament de Xixona, Marga Galiana Cremades, Sabina Alcaraz González i Alejandro Mira Escoda representants del món artístic, jurat del XVIII Concurs de Fotografia Festera de les Festes de Moros i Cristians de Xixona 2013. Actua com a secretaria, Maica Cerdan Guidet, assessora artística de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, amb veu però sense vot
A les 19’00 hores, la Presidència obri la sessió i s’examinen els assumptes que integren l’ordre del dia següent :

ÚNIC.- ACTE DE LA VOTACIÓ PER A L’ELECCIÓ DEL XVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTERA DE 2013.


S’inicia un torn de paraules perquè els diversos membres del jurat donen el seu parer sobre les diferents fotografies participants.
Seguidament, el jurat, de les diverses fotografies participants, decideix donar els premis següents:

COLOR:

Primer premi:
Lema: Xiquets a la banyà
Autor: Federico J. Mira Serra

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Segon premi:
Lema: El susto del nano
Autor: Josep Miquel Arques i Galiana

el susto del nano_result

Tercer premi:
Lema: Maquillatge
Autor: Reyes Cerdá Mira

maquillatge_result

BLANC I NEGRE:

Primer premi:
Lema: Guerrera

Autor: Reyes Cerdá Mira

guerrera_result

 

Segon premi:

Lema: Seni
Autor: Marcos Ros Garrigós

seni_result
Tercer Premi:
Lema: Yayaaaa!!!
Autor: Jorge Sutil Pullenkulam

yayaaa!!!_result

 

 

Cartell de Festes 2013

Comentaris recents